สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท

ที่ตั้ง : 999 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-307-222-3, 083-0029530 แฟ็กซ์ 044-307-223

................................................................

ช่องทางการชำระเงิน

ชื่อบัญชี นายบุญมา อิ่มวิเศษ

ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 710-222-9691


Website: www.starwellbali.com