สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท

ที่ตั้ง : 999 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-307-222-3, 083-0029530 แฟ็กซ์ 044-307-223

E-mail : starwellbali@hotmail.com


Website: www.starwellbali.com