โซนบ้านพักสไตล์บาหลีประยุกต์ "มหานครแห่งการพักผ่อน" โซนวังรจนา
"วังรจนา" ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวความคิดการผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับดีไซน์สมัยใหม่ที่สวยงามหลอมรวมเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมไทยบาหลีเข้าไว้ด้วยกัน   บ้านพักในแบบบ้านเนินเขา   ดูแยกจากกันเป็นสัดส่วน    ตกแต่งให้ความสำคัญในรายละเอียดตั้งแต่สวนหน้าบ้านจนถึงระเบียงหลังบ้าน    ภายใตับรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติและดอกไม้เมืองหนาว "ระยอง" มีเอกลักษณ์และรูปแบบการตกแต่งห้องพักเป็น 4 แบบ คือ ทรอปิคอล : อบอุ่นเรียบหรู กรุด้วยหัวเตียงไม่ไผ่ โมเดิร์น : ทันสมัย มีรสนิยมอย่างมีระดับ คอนเท็มโพรารี่ : ผสมผสานจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น บาหลี : บ้านพักริมทะเลชมดาวผ่านม่านมุ้งสีขาว